REKLAMACJE

REKLAMACJE

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@AlleBeauty.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację - dokładny opis umożliwi szybsze rozpatrzenie reklamacji

Protokół reklamacyjne można pobrać z naszej strony (POBIERZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY)

W przypadku braku opisu usterki uszkodzony sprzęt nie będzie naprawiony i zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt .

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Wraz z reklamowanym towarem proszę odesłać kopię, lub oryginalny dowód zakupu (faktura, paragon).

Koszt dostarczenia urządzenia do serwisu ponosi kupujący, natomiast koszty dostarczenia urządzenia po naprawie ponosi sprzedający.

Urządzenie należy dostarczyć czyste i w oryginalnym opakowaniu. Za ewentualne uszkodzenia niewłaściwie zabezpieczonego towaru odsyłanego do serwisu odpowiada Klient. Sprzęt brudny nie będzie naprawiony i zostanie odesłany na koszt nadawcy.

Towar reklamowany proszę odesłać na adres naszej siedziby wraz z protokołem reklamacyjnym:
AlleBeauty
ul. Adama Wardyńskiego 30a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt z serwiem:
503-555-016
+41-265-14-61
sklep@allebeauty.pl